КОНГРЕС АСОЦІАЦІЇ СУДИННИХ ХІРУРГІВ, ФЛЕБОЛОГІВ ТА АНГІОЛОГІВ УКРАЇНИ

СУХАРЕВСЬКІ ЧИТАННЯ

24 вересня о 16:00

16:00 – 17:30 Вебінар 9 Засідання1

Фахова школа. «Дискусійні питання судинної хірургії та ангіології» «Нестандартні ситуації в хірургії судин»

Нікульніков
ПАВЛО
ІВАНОВИЧ

Зав. відділом хірургії магістральних судин Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова.

ЧЕРНУХА
ЛАРИСА
МИХАЙЛІВНА

Головний наук. спів. відділу хірургії магістральних судин Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова.

НИКОНЕНКО
Андрій
Олександрович

д.мед.н., проф. зав.каф. госпитальної хірургії ЗДМУ (Запоріжжя, Україна)

Домбровський
Дмитро
Борисович

Доктор медичних наук, професор кафедри хірургії ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», лікар вищої кваліфікаційної категорії, заслужений лікар України.

ГУДЗ
Олексій
Іванович

Кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії ННІ післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету.

КОБЗА
Ігор
Іванович

Зав. кафедри шпитальної хірургії Львівського Національного медичного університету ім.  Д. Галицького.

Ляховський
Віталій
Іванович

Завідувач кафедри хірургії Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського.

Дрюк
Микола
Федорович

 Відділ мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії
Головний науковий співробітник.

Доповідач Назва доповіді  
Гудз О.І., Гудз І.М., Мельник І.Я., Дмитрів І.В.  Проблема контролю якості втручань у плановій та ургентній артеріальній хірургії 15 хв
Кобза І.І., Кобза Т.І., Мота Ю.С., Кирилич І.В. Клінічний віпадок «Патологічна деформація та тромбоз лівої внутрішньої сонної артерії» 7 хв.
Сергеєв О.О. Клінічний випадок «Одночасна реваскуляризація двох нижніх кінцівок у пацієнта з критичною ішемією» 7 хв.
Прасол В.О.
Сучасні підходи до лікування критичної ішемії нижніх кінцівок
10 хв


  Дискусія, питання, відповіді. 30 хв.

17:30 - 19:00 Вебінар 9 Засідання2

Фахова школа. «Дискусійні питання судинної хірургії та ангіології» «Нестандартні ситуації в хірургії судин»

Нікульніков
ПАВЛО
ІВАНОВИЧ

Зав. відділом хірургії магістральних судин Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова.

ЧЕРНУХА
ЛАРИСА
МИХАЙЛІВНА

Головний наук. спів. відділу хірургії магістральних судин Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова.

Дрюк
Микола
Федорович

 Відділ мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії
Головний науковий співробітник.

Домбровський
Дмитро
Борисович

Доктор медичних наук, професор кафедри хірургії ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», лікар вищої кваліфікаційної категорії, заслужений лікар України.

НИКОНЕНКО
Андрій
Олександрович

д.мед.н., проф. зав.каф. госпитальної хірургії ЗДМУ (Запоріжжя, Україна)

КОБЗА
Ігор
Іванович

Зав. кафедри шпитальної хірургії Львівського Національного медичного університету ім.  Д. Галицького.

Ляховський
Віталій
Іванович

Завідувач кафедри хірургії Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського.

ДоповідачНазва доповіді 
 1. Никоненко А.О., Прочка Р., Мазур С., Никоненко О.С., Буга Д.А., Єрмолаєва Є.В., Перцов І.В., Гайдаржі Є.І., Русанов І., Якименко В.В., Павличенко В.Д., Мачуський С.М., Подлужний Г.С., Олійник Н.С., Войтенко Д.С. /Запоріжжя/ Хірургічне лікування тазового повнокров‘я у пацієнтів у поєднанні або без компресії лівої ниркової вени 
Кобза І.І., Нестеренко І.Р., Нестеренко В.Л.Вибір лікувальної тактики у пацієнтів з синдромом аорто-мезентеріальної компресії.15 хв.
Лазоришинець В.В., Сіромаха С.О., Руснак А.О., Хребтій Я.В., Петрушенко В.В., Скупий О.М., Сергійчук О.Л., Давидова Ю.В., Кукуруза І.Л.Клічний випадок «Хірургічне лікування тромбоемболіі легеневої артерії у вагітної 25 тижнів»7 хв.
Кобза І.І., Кобза Т.І., Мота Ю.С., Трутяк Р.І., Колупаєв ОВ.Клічний випадок «Діагностика і хірургічне лікування лімфедеми лівої нижньої кінцівки ІІІ-ІV стадії у 55-річної хворої»7 хв.
Дрюк М.Ф., Гребінь Р.Н., Артеменко М.О.Лімфатичні форми синдрому грудного виходу10 хв.
 Дискусія, питання, відповіді.30 хв.

 і

НІКУЛЬНІКОВ ПАВЛО ІВАНОВИЧ

ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ СУДИННИХ ХІРУРГІВ, ФЛЕБОЛОГІВ ТА АНГІОЛОГІВ УКРАЇНИ

ЧЕРНУХА ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ СУДИННИХ ХІРУРГІВ, ФЛЕБОЛОГІВ ТА АНГІОЛОГІВ УКРАЇНИ

Технічний організатор: ТОВ “Глобал Конгрес”
м.Київ, вул Є. Коновальця, 32-А, офіс 1-А   
Тел: 044 5202719

Email:[email protected]

Контакти оргкомітету:

м.Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

E-mail: [email protected]

Технічний організатор: ТОВ “Ворлдсервіс Груп” м.Київ, вул Є. Коновальця 32-А
Тел: 044 5202727

E-mail: [email protected]